Preuzete mere na sektoru M.12.

Sektor: M.12.10.2. Regulisano korito Jošanice od ušća u Rašku sa regulisanim koritom Trnavice,1,2km

U kordinaciji sa pomoćnikom rukovodioca odbrane od poplava za vodono područje „Morava“ 08.03.2016. godine gradski štab za vanredne situacije Grada Novog Pazara izdao je naredbu za rušenje tri postojeća pešačka mosta preko reke Jošanice. Ovi mostovi su tokom nailska poplavnog talasa pravili uspore i ugrožavali domaćinstva na mestima gde su sagrađeni. Ova pojava je bila izrazita na mestima gde su zidovi major korita reke Jošanice ukonjeni od strane lokalnog stanovništa.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura