Preuzete mere na sektoru M.8.

Objekti:

M.8.1.2. Levi nasip uz Južnu Moravu kod Vitkovca, 2.,89 km

M.8.1.3. Desni nasip uz Rujišku reku od ušća u Južnu Moravu, 2,08 km

Na deonici M.8.1. dana 10.03.2016.godine, po nalogu pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava, firma VPD „Erozija“ iz Niša je preuzela preventivne mere nadvišenja i ojačavanja stabilnosti improvizovanog nasipa u Vitkovcu. Izvršeno je postavljenr 500 komada džakova na levoj i desnoj strani kod dva prelaza preko Rujiške reke kako bi se sprečilo eventualno izlivanje usled uspora oreke Južne Morave. Narednog dana (11.03.2016.godine) napunjeno je i postavljeno 300 džakova na improvizovanom nasipu.

Dana 13.03.2016. godine, zbog porasta vodostaja reke Južne Morave u naselju Vitkovac, izvedeni su radovi na postavljanju najlona u dužini od 250 m sa džakovima.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura