Održana Ministarska konferencija ”Inovativna rešenja za zagađenje u južnoj i jugoistočnoj Evropi”

Predstavnici JVP “Srbijavode”, važnog aktera upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, učestvovali su na  Ministarskoj konferenciji “Inovativna rešenja za zagađenje u južnoj i jugoistočnoj Evropi” u organizaciji Programa UN za životnu sredinu, MZŽS i uz podršku MZŽS Italije, održanoj 4. i 5.12.2018.

Među ciljevima održivog razvoja UN, upravljanjem vodama bavi se cilj 6. “Clean water and sanitation" (Obezbediti sanitarne uslove i pristup pijaćoj vodi za sve), dok skoro polovina definisanih ciljeva kao preduslov za svoje ostvarenje ima neki od aspekata upravljanja vodama.

Konferencija na visokom nivou, otvorena je izjavama  zvaničnika Srbije, Italije i UN environment-a. Nacionalne izjave o stanju u životnoj sredini dali su predstavnici svih zemalja u regionu, a predstavljena je i Zajednička vizija o Inovativnim rešnjima za zagađenje.

Zagađenje, kao pojava koja ne prepoznaje administrativne granice, prepoznato je kao jedan od najznačajnijih problema u regionu, a u nacionalnim izjavama i formulisanoj viziji dominirala je opredeljenost ka zajedničkom planiranju i reagovanju. Ustanovljeno je suočavanje regiona sa sličnim problemima, koji bi inovativnim rešenjima i partnerstvina, donosioca odluka, nauke, civilnog društva u regionu lakše mogli biti prevaziđeni.

Prvi  ministarski dijalog vođen je na temu borbe protiv zagađenja kroz održivo upravljanje resursima, dok je u drugom pažnja posvećena pitanju implementacija principa cirkularne ekonomije u regionu.

U toku drugog dana Ministarske konferencije održana su dva okrugla stola na temu ojačavanja  saradnje na nivou nauka-donosioci odluka-društvo, o ulozi privatnog sektora  i lokalnih samouprava u  aktivnostima smanjenja zagađenja.

 


  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura