PREDUZETE MERE NA HIDROMELIORACIONOM SISTEMU DD 3.

HMS DD 3. Mlava sa malim akumulacijama i retenzijama Zaova i Smoljinac

Na hidromelioracionom sistemu DD 3., melioracionog područja "Donji Dunav" izvršeno je postavljanje mobilnih pumpi na više lokacija (na potezu Bradarac i Stari Kostolac) kako bi se izvela odbrana od unutrašnjih poplavnih voda. Radove  na postavljanju pumpi izvelo je preduzeće AD "Vodoprivreda" iz Požarevca.

 

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura