DANAS JE MEĐUNARODNI DAN REKE SAVE

Međunarodni dan reke Save obeležava se 1. juna, u svim zemljama kroz koje protiče reka Sava (Srbija, Slovenija,Bosna i Hercegovina, Hrvatska).

Države kroz koje protiče reka Sava su 2002. godine potpisale ,,Okvirni sporazum o slivu reke Save“ osnovni dokument koji ukazuje na vrednost prekogranične saradnje vlada, institucija i pojedinaca za održivi razvoj tog područja.

Okvirni sporazum je prvi međudržavni dokument u regionu,nakon 90-tih godina i ima politički znača, jer su zemlje u slivu reke pokazale spremnost da sarađuju u cilju očuvanja prirodnih vrednosti i  resursa. Ciljevi sporazuma na početku su bili da se uspostavi plovidbe-navigacije,upravljanje vodnim resursima, a sada je cilj očuvanje reke Save i prirodnih resursa.

Dan reke Save (1 jun), ustanovljen je kako bi se široj javnosti, pored postojanja važnih ekoloških vrednosti i privrednih potencijala u slivu reka Save, promovisalo održivo korišćenje i razvoj različitih privrednih potencijala, ali i nepohopdnost kvalitetne regionalne saradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosistema, a samim tim i višem kvalitetu  života stanovništva u slivu reke Save.

Reka Sava je među najvažnijim vodenim i ekološkim koridorima u Jugoistočnoj Evropi,koja povezuje četiri bivše zemlje Jugoslavije i izuzetno je važna i kao spona prema jednom od najvažnijih evropskih koridora, Dunavu.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura