Predstavnici JVP „Srbijavode“ učestvovali na skupu u organizaciji Ambasade Slovačke Republike „Forum novih investicionih mogućnosti za tehnološka rešenja čvrstog otpada i otpadnih voda“

Predstavnici JVP „Srbijavode“ prisustvovali su  07.03.2019. godine značajnom skupu u organizaciji Ambasade Slovačke Republike „Forum novih investicionih mogućnosti za tehnološka rešenja čvrstog otpada i otpadnih voda“.

Forum su otvorili ambasadorka Slovačke Republike u Srbiji, g-đa Dagmar Repčekova, i državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine. Zatim je iz Sektora za strateško planiranje i projekte, šef Odseka za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU i međunarodne pomoći u oblasti životne sredine, predstavio revidirane i pripremane projekte u oblasti otpada i voda, kao i izvore finansiranja kroz IPA II fondove, bilateralne donacije  (do sada ostvarene sa Švedskom, Češkom, Nemačkom, Japanom, Slovačkom idr.), međunarodne organizacije (UN), investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF), čiste kredite i razvoj javno-privatnog partnerstva sa međunarodnim institucijama i korišćenja „Zelenog fonda“.

U prvom delu foruma prikazana su tehnološka rešenja čvrstog otpada, tako da su predstavnici slovačkih firmi predstavili su efikasno rešavanje problema plastičnog otpada („EUREX“) i korišćenih guma („DRON Industries“) uz korišćenje procesa pirolize zasnovanom na katalitičko-hemijskim reakcijama i konverziji plastičnog otpada i gume u energiju, dizel gorivo, ulje, toplotu i gas. Projekat spalionica komunalnog otpada i njihovo korišćenje i mogućnosti realizacije takvih projekata na srpskom tržištu predstavila je firma „AIR 3M“. Probleme sa otpadnim vodama koje nastaju u procesu reciklaže PET flaša iz procesa sanacije deponijskog otpada prezentovali su „ZB Aquaflot“.

U drugom delu foruma akcenat je bio na otpadnim vodama, kompanija „ENVIROS“ predstavila  je svoja  iskustva na projektima u oblasti vodoprivrede na Balkanu  koje se realizuje najčešće preko studija izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Dosadašnja praksa i iskustva u oblasti postrojenja za prečišćavanje voda na srpskom tržištu predstavila je firma „Ferrmont s.r.o“, a kada su u pitanju procesi pripreme vode prezentovala se firma „AQUA-LIVE“. Čišćenje industrijsakih otpadnih voda kao i primenu novih tehnologija i ponovno korišćenje prečišćenih voda u svojem izlaganju dale su „Hydrotech a.d i „EKOSERVIS Slovensko“.

Forum je završen diskusijom i indentifikacijom mogućnosti saradnje u sektoru čvrstog otpada i prečišćavanja voda.


  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura