Danas se obeležava Međunarodni dan reke Dunav

Međunarodni dan Dunava se obeležava u 14 zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o saradnji na zaštiti održivom korišćenju reka. Konvencija je osnov za saradnju država  radi zaštite najveće evropske reke na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi.

Dan Dunava predstavlja integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja, potpisnica Konvencije o saradnji  na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, sa idejom da se podigne svest o značaju očuvanja reke, ali i kao apel na racionalnu upotrebu vodnih resursa.
Inicijator obeležavanja Dana Dunava u zemljama širom Evrope je Muđunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection od the Danube River- ICPDR). Misija ove komisije, čiji su aktivni članove ispred delegacije Republike Srbije JVP ”Srbijavode”, je da promoviše i koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda u cilju dobrobiti zemalja dunavskog sliva i njihovih stanovnika.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura