ARHIVA VESTI


NASTAVAK UČEŠĆA JVP „SRBIJAVODE“ NA OBUCI „UNAPREĐENA VITALNOST ZA ODGOVOR NA VANREDNE SITUACIJE“

10.11.2015.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u okviru projekta „Unapređena vitalnost za odgovor na vanredne situacije“, u saradnji sa UNDP i Vladom Japana, uspešno je..... detaljnije


USPEŠNO RELIZOVAN ZAVREŠTAK RADOVA NA IZGRADNjI RASTERETNOG KANALA TAMNAVA - KLENOVICA

22.10.2015.

JVP „Srbijavode“ u saradnji sa opštinom Ub i VP „Erozija“ iz Valjeva uspešno je realizovalo završetak radova na na izgradnji rasteretnog kanala Tamnava-Klenovica..... detaljnije


MEĐUNARODNA PREGLEDNA KONFERENCIJA O NAPRETKU OSTVARENOM U IMPLEMENTACIJI REZULTATA BRISELSKE DONATORSKE KONFERENCIJE ZA SANIRANjE POSLEDICA POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI „OBNAVLjAMO ZAJEDNO“

Katastrofalne poplave iz maja 2014. godine, u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini su  rezultirale ljudskim žrtvama, uništenom javnom, transportnom i komunalnom infrastrukturom, pri čemu su najviše pogođene bile najranjivije kategorije stanovništva..... detaljnije


UČEŠĆE JVPSRBIJAVODE NA OBUCI „UNAPREĐENA VITALNOST ZA ODGOVOR NA VANREDNE SITUACIJE“

28.09.2015.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u okviru projekta „Unapređena vitalnost za odgovor na vanredne situacije“, u saradnji sa UNDP i Vladom Japana, organizovao je..... detaljnije


U TOKU JE REALIZACIJA DONACIJE TURSKE KOMPANIJE „TIKA“ NA SANACIJI POSLEDICA POPLAVA IZ 2015.GODINE

03.08.2015.

JVP „Srbijavode“ uz podršku Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja uspešno je zapopčelo realizaciju donacije turske kompanije „Tika“ koja se odnosi na sanaciju posledica poplava iz 2015. godine na ukupno 8 lokaliteta.  Hitni radovi..... detaljnije


STUDIJA UNAPREĐENjA ZAŠTITE OD VODA U SLIVU KOLUBARE

30.07.2015.

Dana 28.07.2015. godine u Vladi Srbije potpisan je Ugovor za izradu „Studije unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare“, između Programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“..... detaljnije


USPEŠNO REALIZOVANA DONACIJA KOMPANIJE „COCA COLA HELLENIC“ NA SANACIJI POSLEDICA POPLAVA IZ MAJA 2014.GODINE

29.07.2015.

JVP „Srbijavode“ uz podršku Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja uspešno je realizovalo donaciju kompanije „Coca Cola Hellenic“ koja se odnosila na sanaciju posledica poplava iz maja 2014. godine na ukupno 2  lokaliteta..... detaljnije


USPEŠNO REALIZOVANA DONACIJA VLADE JAPANA NA SANACIJI POSLEDICA POPLAVA IZ MAJA 2014. GODINE

28.07.2015.

JVP „Srbijavode“ uz podršku Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja uspešno je realizovalo donaciju Vlade Japana koja se odnosila na sanaciju posledica poplava iz maja 2014. godine na ukupno 7 lokaliteta..... detaljnije


IZGRADNjA BUJIČNIH PREGRADA I UREĐENjE VODOTOKA U UGROŽENIM OPŠTINAMA TOKOM MAJSKIH POPLAVA 2014. GODINE U SRBIJI

21.05.2015.

Tokom majskih poplava iz 2014. godine došlo je do velikih šteta u naseljima, infrastrukturi i na poljoprivrednom zemljištu kao posledica izlivanja bujičnih vodotokova u opštinama zapadne Srbije..... detaljnije


UČEŠĆE JVP „SRBIJAVODE“ NA TRENINGU ,,MEHANIZMI ZA SMANjENjE RIZIKA OD PRIRODNIH KATASTROFA U OPŠTINAMA  KOJE SU PRETRPELE ŠTETE OD POPLAVA 2014. GODINE”

29.04.2015.

Sektor za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, uz donaciju Čovekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske Pravoslavne Crkve, organizovao je trening ,,Mehanizmi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u opštinama  koje su pretrpele štete od poplava 2014. godine”.... detaljnije


POTPISAN TROJNI SPORAZUM IZMEĐU JVP "SRBIJAVODA", GRADA ŠAPCA I OPŠTINE BOGATIĆ

21.04.2015.

Dana 8.4.2014. godine direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzvić potpisao je trojni sporazum sa predstavnicima grada Šapca i opštine Bogatić, u cilju realizacije regionalnog projekta zaštite Mačve od velikih voda.... detaljnije


POSTAVLjANjE ZAŠTITNE PLIVAJUĆE ZAVESE NA SPREČAVANjU ZAGAĐENjA NA AKUMULACIJI „ĆELIJE“ U KRUŠEVCU

03.04.2015.

Dana 01.04.2015. godine stručna služba JVP „Srbijavode“ je na osnovu dopisa upućenog od strane Gradonačelnika Grada Kruševca u cilju preventivne zaštite vodozahvata na akumulaciji jezera „Ćelije“, koji služi za regionalni sistem vodosnabdevanja Rasinskog upravnog okruga, postavila zaštitnu plivajuću zavesu.... detaljnije


GODIŠNjA POSETA UDRUŽENjA ZA EDUKACIJU „VOLIM PRIRODU“ JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „SRBIJAVODE“

07.02.2015.

Dana 07.02.2015. godine uspešno je realizovana godišnja poseta grupe od desetoro dece uzrasta od 3 do 10 godina Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode“... detaljnije


ZAVRŠNA RADIONICA PROJEKTA POGRANIČNE SARADNjE SRBIJE I CRNE GORE
15.01.2015.

U okviru aktivnosti definisanih projektom pogranične saradnje Srbije i Crne Gore „Pomoću Geografskog informacionog sistema ka boljem upravljanju odbranom od poplava u slivu reke Lim“ („Trough Geographic Information System Towards Better Cross – Border Flood Risk Management in the Lim River Basin“) planirana je završna radionica projekta koja je održana u Prijepolju... detaljnije

 

ZAPOSLENjE JVP SRBIJAVODE

30.03.2015.

JVP „Srbijavode“ Beograd objavljuje javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme... detaljnije


ZAPOSLENjE JVP SRBIJAVODE

14.01.2015.

Na osnovu odluke direktora JVP „Srbijavode“ Beograd br.3499 od 30.12.2014. godine, objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme... detaljnije


DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA

Hitne intervencije i hitni sanacioni radovi na području u nadležnosti JVP „Srbijavode“...detaljnije


IZVRŠENI RADOVI

detaljnije


IZJAVA O SPROVEDENOJ ODBRANI OD POPLAVA U KOCELjEVI 14.05.2014. I 15.05.2014. GODINE

Povodom neobjektivnog pisanja pojedinih medija o sprovođenju odbrane od poplava na području opštine Koceljeva i postupanju JVP "Srbijavode" i nadležnog vodoprivrednog preduzeća po operativnom planu za odbranu od poplava, VP "Erozija" iz Valjeva, stavljamo na uvid javnosti, radi objektivnog informisanja Izjavu o sprovedenim merama 14. i 15. maja 2014. godine.... detaljnije


NAREDBE ZA IZVOĐENjE HITNO INTERVETNIH RADOVA U TOKU  ODBRANE OD POPLAVA NA PODRUČJU U NADLEŽNOSTI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE“

Predmetni radovi se moraju izvršiti bez odlaganja u što kraćem roku na vodnim objektima kojima upravlja JVP „Srbijavode“, kako bi se sprečile nesagledive posledice usled realne mogućnosti nailaska novog poplavnog talasa i sada postojećeg stanja nezaštićenosti života većeg broja ljudi i materijalnih dobara na pojedinim, poplavom opustošenim područjima. detaljnije


STRUČNI SKUP - POPLAVE U SRBIJI U MAJU 2014. GODINE.

JVP „Srbijavode“ u saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje stručni skup... detaljnije


ODBRANA OD POPLAVA NA POTEZU NASELjA CRNA BARA - B. BROD - RAVNjE

MAJ 2014.
U noći između 15. i 16. maja 2014. godine na sastanku... detaljnije


AKTIVNOSTI NA POSTAVLjANjU MOBILNOG SISTEMA U GOLUPCU

23.05.2014.
U utorak 20.05.2014. godine započeta je montaža mobilnog sistema za odbranu od poplava na... detaljnije


Pošaljite praznu SMS poruku na broj 1003 i pomozite ugroženom stanovništvu u poplavama.

SMS se tarifira sa 100 dinara i važi za sve mreže.


ODBRANA OD POPLAVA, MAJ 2014.

Padavine koje su zahvatile sliv Drine, Kolubare i Zapadne Morave, polovinom maja 2014. god. po intenzitetu i količinama prevazišle su hiljadugodišnju verovatnoću pojave. Nivoi reka u slivu Drine, Kolubare i Zapadne Morave vrlo brzo su prevazišle stepen sigurnosti odbrambenih nasipa, tako da se sve aktivnosti na odbrani od poplava odvijaju u uslovima vanredne situacije. detaljnije


IZVEŠTAJ O POSTAVLjANjU ZAVESE NA AKUMULACIJI „ĆELIJE“ KOD KRUŠEVCA U CILjU ZAŠTITE VODOZAHVATA ZA SNABDEVANjE VODOM GRADA KRUŠEVCA OD ZAGAĐENjA

23.04.2014.
Usled nadolaska velikih voda iz vodotoka reka Graševke, Blatašnice i Brusa, koje su... detaljnije


USPOSTAVLjANjE PARTNERSTVA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA OD POPLAVA NA SLIVU REKE TIMOK POD POKROVITELjSTVOM MISIJE OEBS-A U SRBIJI
14.04.2014.
Sastanak posvećen uvođenju novog koncepta upravljanja rizicima od poplava kroz... detaljnije


POSETA UDRUŽENjA ZA EDUKACIJU „VOLIM PRIRODU“ JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „SRBIJAVODE“

22.02.2014.
Dana 22.02.2014. godine uspešno je realizovana poseta... detaljnije


INTERVJU DIREKTORA JVP "SRBIJAVODE" GORANA PUZOVIĆA LISTU NOVI MAGAZIN
07.01.2014.
Zagađenje vode u Vrutcima pokazalo je važnost redovnog održavanja sistema i dobrog gazdovanja vodom. Direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović u razgovoru za Novi Magazin objašnjava šta nam se može desiti ako zaboravimo da potomcima ostavimo zdravu vodu...detaljnije


IZVEŠTAJ O PROBLEMU ZAGAĐENjA VODE U AKUMULACIJI ''VRUTCI'' UŽICE
03.01.2014.
Izveštaj o problemu zagađenja vode možete preuzeti ovde


INTERVJU DIREKTORA JVP "SRBIJAVODE" GORANA PUZOVIĆA NEDELjNOM LISTU NIN
10.10.2013.
Da voda ostane vrednost i ne postane razorna snaga...detaljnije


VODNI USLOVI I AKTA ZA MALE HIDROELEKTRANE
09.09.2013.
Na osnovu Zakona o vodama, članovi 113 - 128 („Službeni glasnik RS“ br. 30/2010), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini i obrazcu zahteva za izdavanje vodnih akata („Službeni glasnik RS“ br. 74/10), u postupku planiranja, projektovanja i izgradnje MHE predviđeno je izdavanje sledećih vodnih akata...detaljnije


PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENjE METODOLOGIJE IZRADE I SADRŽAJA OPERATIVNIH PLANOVA ZA VODE 2. REDA
06.09.2013.
U prethodnom periodu, jedinice lokalne samouprave su donosile i primenjivale operativne planove za odbranu od poplava za vode 2. reda, sačinjene po različitim metodologijama i konceptu...detaljnije

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura