Austrijska razvojna agencija (ADA) raspisuje ponudu za hitne sanacione radove za zaštitu susesdnih sela Sedlare i Subotica (Opština Svilajnac, Republika Srbija) protiv visoke vode reke Resave i ljenih pritoka, u okviru programa obnove infrastrukture za zaštitu od poplava

Austrijska razvojna agencija (koja deluje u vlastito ime i ime javnog društva za upravljanje vodama) namerava da dodeli Ugovor za radove, u skladu sa ugovornim uslovnima FIDIK (FIDIC), u selima Sedlare i Subotica ( Opština Svilajnac, Republika Srbija) sa finansijskom pomoći EU. Postupak otvorenog nadmetanja sprovodi se  u skladu austrijskog saveznog akta o javnoj nabavci (Bundesvergabegesetz).

Službeni tender o nadmetanju objavljuje na:  https://schramm-oehler.vergabeportal.at/Detail/64908 .
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku, nakon registracije. Ukoliko imate bilo kakvih problema sa preuzimanjem tenderske dokumentacije, obratite se tenderskom agentu putem mejla: rfpi@schramm-oehler.at .
Rok za podnošenje ponuda je 22.jul 2019. godine, 17:00 sati (  adresa: Schramm Öhler Rechtsanwälte in Bartensteingasse 2, 1010 Beč  ili putem elektronske platforme:   https://schramm-oehler.vergabeportal.at/Detail/64908 ).

Dodatne informacije možete dobiti na sledeći broj telefona: + 43 1 409 76 09 ili na mejl: rfpi@schramm-oehler.at

 


  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura