Delegacija Narodne Republike Kine koju predvodi zamenik ministra vodnih resursa Lu Guihiu, povodom predstavljanja projekta za unapređenje vodoprivrede, podizanja kvaliteta upravljanja vodama i vodosnabdevanja Srbije, obišao je radove u Valjevu.

Kinesku delegaciju je primio gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović, koji je predstavio grad Valjevo, kao i štete koje je naš grad pretrpeo tokom poplava od 2014. godine, ali i radove na regulaciji korita reka Kolubare, Jablanice i Obnice.

Izvršni direktor za zaštitu od voda JVP “Srbijavoda” Zvonimir Kocić, koji je danas predvodio delegaciju ispred naše zemlje i JVP "Srbijavode" je rekao da je današnja poseta Valjevu, nastavak jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, vezanog za različite vidove saradnje koji će se ostvariti u narednom periodu. “Ovo što se radi u samom Valjevu, predstavlja jedan deo celokupnog sistema za zaštitu od poplave na celom slivu reke Kolubare. “Srbijavode” imaju dugoročne planove i ono što je važno je da radovi u Valjevu omogućavaju da se od poplava zaštite i nizvodna područja. U tom smislu su nam neophodna iskustva i znanja naših prijatelja i kolega iz Kine, koji sasvim sigurno mogu da nam ukažu na savremena rešenja kojima težimo. Možda u ovom momentu nemamo dovoljno sredstava da to realizujemo, ali ćemo sigurno naći načine za različite vidove saradnje sa njima”, zaključio je izvršni direktor “Srbijavoda” Zvonimir Kocić.

Poseta gostiju iz Kine je potom nastavljena obilaskom lokacija kod mosta pored KP doma u Valjevu, gde se radi regulacija reke Obnice i mosta u Ulici norveških interniraca, u čijoj blizini se odvijaju veliki radovi na rekonstrukciji i izgradnji korita reke Kolubare. O tome šta je sve urađeno nakon poplava 2014. godine u Valjevu, goste su upoznali stručnjaci JVP “Srbijavode” i Vodoprivrednog preduzeća “Erozija” koje u Valjevu sprovodi ove radove.

 

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura