Informacija o stanju na vodotokovima u
nadležnosti JVP "Srbijavode" i merama odbrane od poplava


Plan vađenja rečnih nanosa

Studija Kolubara


Direktor JVP „Srbijavode“ Goran Puzović je obišao radove na sanaciji i zaštiti vodnih objekata u Lučanima, oštećenih u poplavama 2014. i 2016. godine

02.11.2018.

Direktor JVP „Srbijavode“ Goran Puzović sa predsednicom Opštine Lučani, g-đom Vesnom Stambolić,  je obišao radove na sanaciji i zaštiti vodnih objekata u Lučanima, oštećenih u poplavama 2014. i 2016. godine... detaljnije


XVI"Evropa-INBO 2018" Međunarodna konferencija za implementaciju evropskih direktiva o vodama, Sevilja 17-21.10.2018

24.10.2018.

16 . konferencija "Evropa-INBO" grupe (XVI International Conference „Europe- INBO 2018“), koja je održana u Sevilji, u Španiji, od 17 do 20 oktobra 2018, okupila je 215 učesnika... detaljnije


DOGAĐAJEM „ZAJEDNO PROTIV POPLAVA“ ODRŽANOM 19.OKTOBRA U PARAĆINU, PREDSTAVLjENE AKTIVNOSTI U DOMENU PREVENCIJE I REAGOVANjA U SLUČAJU POPLAVA

22.10.2018.

Projekat Evropske unije „ Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava“, JVP „Srbijavode“ i Opštine Paraćin..... detaljnije


EKOLOŠKI AKCIDENT NA RECI LUPNjAČA

15.10.2018.

Ekološki akcident na reci Lupnjača, a time i na Zapadnoj Moravi, pri put je uočen 15.avgusta 2018. godine..... detaljnije


SVEČANO OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG DANA SMANjENjA RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

12.10.2018.

Uoči Međunarodnog dana smanjenja rizika od elementarnih nepogoda, ovaj datum obeležen je skupom..... detaljnije


POSLE EKSPLOZIJE U BRODU NA SAVI: Naftna mrlja nije stigla do Srbije, prati se situacija

11.10.2018.

Naftna mrlja koja je uočena na Savi posle eksplozije u Rafineriji u Bosanskom Brodu..... detaljnije


IZMENA OGLASA ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA ZAKUP  VODNOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

20.9.2018.

Ovim oglasom vrši se izmena oglasa objavljenog dana 23.08.2018.godine u dnevnom listu „Večernje novosti“ i na internet stranici JVP „Srbijavode“..... detaljnije


ZAŠTITA MAČVE OD VELIKIH VODA REKE SAVE I DRINE

28.5.2018.

Rekonstrukcijom postojećih nasipa duž Save i Drine (ukupno 16,1 km), ostvariće se potreban stepen zaštite od poplava Šapca, brojnih seoskih naselja, industrijskih kompleksa, meliorativno uređenih poljoprivrednih površina i infrastrukture, što će omogućiti i nove razvojne projekte u priobalju Save i Drine na  području Mačve..... detaljnije


IZMENA I DOPUNA OGLASA ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA ZAKUP VODNOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

28.5.2018.

Ovim oglasom vrši se izmena i dopuna oglasa objavljenog dana 30.04.2018. godine u dnevnom listu „Večernje novosti“ i na internet stranici JVP „Srbijavode“..... detaljnije


VEŽBA ZA SPROVOĐENjE ODBRANE OD POPLAVA U PRIOBALjU REKE DUNAV U ZONI GOLUPCA

25.4.2018.

Dana 24.04.2018. god. JVP "Srbijavode" su održale vežbu za sprovođenje odbrane od poplava u priobalju reke Dunav u zoni Golubca. Cilj vežbe je podizanje spremnosti nadležnih subjekata u odbrani od poplava..... detaljnije


ZAVRŠETAK IZRADE STUDIJE UNAPREĐENjA ZAŠTITE OD VODA U SLIVU REKE KOLUBARE

30.1.2018.

Posledice katastrofalnih poplava, koje su u periodu od 14. do 16. maja 2014. godine pogodile sliv reke Save, a naročito celokupan sliv reke Kolubare..... detaljnije


ZAŠTITA ZEMUNA I NOVOG BEOGRADA OD VELIKIH VODA DUNAVA I SAVE

25.1.2018.

Postojeći sistem za odbranu od velikih voda Save i Dunava, građen je fazno, a ostvareni stepen zaštite odgovara nivoima velikih voda povratnog perioda jednom u 100 godine, bez dopunske zaštitne visine..... detaljnije


OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA ZAKUP VODNOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

16.11.2017.

Na osnovu člana 10b Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10, 93/12 i 101/16) Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ Beograd, Bulevar umetnosti 2A, Novi Beograd, objavljuje:

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije..... detaljnije


TAIEX RADIONICA (TECHNICAL ASSISTANCE AND INFORMATION EXCHANGE INSTRUMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION) O PROCENI PRITISAKA I UTICAJA NA POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE

22.09.2017.

Taiex radionica (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) o proceni pritisaka i uticaja na površinske i podzemne vode, organizovana u saradnji Evropske komisije sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije održana je 18. i 19. septembra 2017. godine u Beogradu.....detaljnije


ZAŠTITA NASELjA I INDUSTRIJSKE ZONE U LUČANIMA OD VELIKIH VODA REKE BJELICE I NjENIH PRITOKA

28.02.2017.

Poplavni događaj u martu 2016. godine potvrdio je opravdanost da se hitno pristupi dugoročnom rešavanju problema zaštite ovog područja od poplava...... detaljnije


FINALNA VERZIJA SKRAĆENOG PLANA RASELjAVANjA

02.12.2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlja se finalna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava..... detaljnije


IZVEŠTAJ O POPLAVAMA KOJE SU ZADESILE OPŠINE NOVI PAZAR, TUTIN I SJENICU 7-9.11.2016. I PREDLOG REŠENjA ZA SMANjENjE ŠTETA OD NjIH

16.11.2016.

U periodu od 7-9.11.2016. kiše jakog intenziteta prouzrokovale su velike poplave na područje opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica..... detaljnije


ODBRANA OD POPLAVA NA VODOTOKU GRABOVICA U SJENICI 12.11.2016. (SUBOTA)

12.11.2016.

Fotodokumentacija - Odbrana od poplava na vodotoku Grabovica u Sjenici 12.11.2016. (subota)..... detaljnije


JAVNA RASPRAVA ZA SKRAĆENI AKCIONI PLAN RASELjAVANjA

09.11.2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlja se radna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava..... detaljnije

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura