Uređenje i korišćenje voda

Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 30/10 i 93/12) Javno vodoprivredno preduzeće upravlja vodnim objektima za uređenje vodotoka i za zaštitu od poplava na vodama prvog reda i vodnim objektima za odvodnjavanje, koji su u javnoj svojini i brine se o njihovom namenskom korišćenju, održavanju i čuvanju.

Odvodnjavanje

Integralna zaštita od štetnog dejstva voda sprovodi se izgrađenim sistemima za zaštitu od spoljnih voda i sistemima za odvodnjavanje – vodnim objektima za zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda, obuhvaćenih Operativnim planom za odbranu od poplava od unutrašnjih voda. U okviru odvodnjavanja JVP „Srbijavode“ se bave:

 • Redovnim održavanjem vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini i
 • Investicionim održavanjem sistema za odvodnjavanje u javnoj svojini

Sistemi za odvodnjavanje u javnoj svojini u nadležnosti JVP „Srbijavode“

Melioraciono područje

Broj sistema

Bruto površina (ha)

Dužina kanala(km)

Crpne stanice (kom)

VPC „SAVA - DUNAV“,
VODNO PODRUČJE  DONjI DUNAV I SAVA

Podrinjsko-Kolubarsko

26

650.529

1.400

7

Donji Dunav

19

674.793

902

6

Svega:

45

1.325.322

2.302

13

VPC „MORAVA“,
VODNO PODRUČJE „MORAVA“

Velika Morava

6

304.009

599

13

Južna Morava

4

86.108

49,70

-

Zapadna Morava

1

21.709

36

-

Nišava

1

62.514

33,8

-

Svega:

12

474.340

718,15

13

JVP „Srbijavode“:

57

1.799.662

3.020,15

26

NAVODNjAVANjE

U programu rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV), na osnovu Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu (Službeni Glasnik RS, br. 17/2012), u 2012. godini su započeti radovi na rehabilitaciji postojeće kanalske mreže u Mačvi u cilju obezbeđenja dvonamenske funkcije odvodnjavanja i navodnjavanja. Aneksom ugovora sa MPŠV – Upravom za poljoprivredno zemljište, u 2013. godini je predviđen nastavak započetih radova i izgradnja objekata za zahvatanje vode čijom realizacijom će se omogućiti navodnjavanje prioritetnog poljoprivrednog područja Mačve.

U 2013. godini, prioritet je dat radovima na postojećim vodnim objektima za odvodnjavanje, čije je funkcionalno stanje loše zbog višegodišnjeg trenda smanjenja obima redovnog i investicionog održavanja. Usvojeni koncept obezbeđenja uslova za navodnjavanje podrazumeva:

 • radove na rehabilitaciji postojećih vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini (kojima saglasno čl. 23 Zakona o vodama upravlja JVP „Srbijavode“, brine se o njihovom namenskom korišćenju), održavanju, kako bi se obezbedili uslovi za navodnjavanje;
 • izgradnju novih objekata sa  opremom za zahvatanje vode i za upravljanje nivoima - izgradnja novih ustava i crpnih stanica;
 • Investiciono održavanje - rehabilitacija postojećih vodnih objekata za odvodnjavanje za dvonamensko korišćenje. Planirano je izvršenje poslova i radova kojima se obezbeđuje dvonamensko korišćenje vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini i izgradnja novih objekata;
 • Izgradnja novih objekata sa opremom za zahvatanje vode i za upravljanje nivoima - ustave i crpne stanice;
 • investitorske poslove na pripremi za izvršenje i praćenju izvršenja ovih radova je u nadležnosti JVP „Srbijavode“.

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura