Izdavanje vodnih akata

Shodno, Zakonu o vodama („Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016) i Pravilniku o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole («Službeni glasnik RS», broj 72/2017), koriste se sledeći obrasci zahteva za izdavanje vodnih akata:

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura