Izdata vodna akta

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ izdaje mišljenje na projekat eksploatacije rečnih nanosa u postupku izdavanja vodne saglasnosti u skladu sa članom 89. stav 3. tačka 2) Zakona o vodama. Javno vodoprivredno preduzeće izdaje izveštaje o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova i vodne saglasnosti za izdavanje vodne dozvole u skladu sa članom 12. tačka 2) Pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova („Službeni glasnik RS“, br. 74/10).

Član 12. navedenog pravilnika propisuje: „Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove za koje je izdata vodna saglasnost ili vodna dozvola, pored podataka iz člana 11. ovog pravilnika, sadrži i:

1) rešenje o izdavanju vodne saglasnosti ili vodne dozvole;

2) izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova i vodne saglasnosti za izdavanje vodne dozvole;

3) izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu objekta;

4) glavni projekat ili projekat izvedenog objekta;

5) izvod iz glavnog projekta ili projekta izvedenog objekta.“

Evidencija predmeta u postupku vodnih akata

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura