Planska dokumenta

Zakon o vodama (član 29) definiše obavezu pripreme, donošenja i noveliranja planskih dokumenata kojima se ostvaruju dugoročni pravci upravljanja vodama na području Republike Srbije (Strategija upravljanja vodama), planska dokumenta za vodna područja (planovi upravljanja vodama) kao i planovi kojima se uređuje zaštita od štetnog dejstva  voda (plan zaštite voda).

Zakon o vodama definiše rokove za donošenje pojedinih strateških dokumenata i shodno tim rokovima Vodoprivredna osnova Srbije je i dalje na snazi. Ona predstvalja dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije i kao takva sadrži kompleksno rešenje korišćenja vodnih resursa i bavi se pitanjima koja su od presudnog značaja za sve interesne grupe na slivnom području.

Vodoprivredna osnova Srbije doneta je na osnovu člana 10. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96) uredbom o utvrđivanju Vodoprivredne osnove Republike Srbije objavljenom u „Službenom glasniku RS", br. 11/2002 7.3.2002. godine.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura