Hitni sanacioni radovi

Pregled opredeljenih i realizovanih sredstava za radove na obnovi i sanaciji vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje u toku 2014. i 2015. godine

Hitni sanacioni radovi.pdf (7.48MB)

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura