Organi preduzeća

Upravljanje u JVP „Srbijavode“ organizovano je kao jednodomno, tako da su organi preduzeća: Nadzorni odbor i Direktor.

Nadzorni odbor

Nadzorni  odbor JVP „Srbijavode“, koji je imenovala Vlada, ima 5 članova:

1) Slobodan Stanojević, dipl.pravnik (predsednik);

kontakt: slobodan.stanojevic@srbijavode.rs

biografija: Slobodan Stanojević

2) Nenad Filipović, dipl. matematičar;

kontakt: nenad.filipovic@srbijavode.rs

biografija: Nenad Filipović

3) Miodrag Ćurčić, ekonomista;

kontakt: miodrag.curcic@srbijavode.rs

biografija: Miodrag Ćurčić

4) Mr. Miodrag Tolimir, dipl.inž.polj.;

kontakt: miodrag.tolimir@srbijavode.rs

biografija: Mr. Miodrag Tolimir

5) Miloš Batalo, dipl.inž.građ(iz reda zaposlenih)

kontakt: milos.batalo@srbijavode.rs

biografija: Miloš Batalo

Direktor

Direktor JVP „Srbijavode“ je Goran Puzović, dipl. inž. polj. (imenovan rešenjem Vlade Republike Srbije: 24 Broj: 119-7548/2012 od 02.11.2012. godine).

Poslovi direktora utvrđeni su članom 23. Zakona o javnim preduzećima i članom 37. Statuta JVP „Srbijavode“.

biografija: Goran Puzović

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura