Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija Preduzeća uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, koji donosi direktor Preduzeća, uz saglasnost Nadzornog odbora.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura