Delatnost JVP Srbijavode

Članom 227. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 30/10, 93/12 i 101/16) utvrđeno je da danom stupanja na snagu tog zakona prestaje da važi Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 46/91, 53/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 54/96 i 101/05-dr.zakon), osim odredbi čl. 81. do 96 (poglavlje VII. Javno vodoprivredno preduzeće), a odredbe čl. 99 -107. Zakona prestaju da važe 1.01.2011. godine.

Prema članu 6. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 93/16), koju je donela Vlada, pretežna delatnost JVP „Srbijavode“ je inženjerska delatnost i tehničko savetovanje (šifra delatnosti: 71.12). Prema stavu 2. istog člana delatnost preduzeća od opšteg interesa utvrđena Zakonom o vodama je:

1)      uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda;
2)      uređenje i korišćenje voda;
3)      zaštita voda od zagađivanja.

Delatnost JVP „Srbijavode“ iz stava 2. istog člana obuhvata:

1)   uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda;
2)   uređenje i korišćenje voda;
3)   zaštita voda od zagađivanja.

Delatnost Javnog preduzeća iz stava 2. ovog člana obuhvata:

1)   integralno upravljanje vodama;
2)   izgradnju, održavanje i upravljanje vodnim objektima za zaštitu od poplava, erozije i bujica u javnoj svojini;
3)   izgradnju, održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim hidrosistemima u javnoj svojini;
4)   izgradnju, održavanje i upravljanje melioracionim sistemima u javnoj svojini;
5)   izgradnju, održavanje i upravljanje vodnim objektima za korišćenje voda, zaštitu voda i monitoring voda u javnoj svojini;
6)   inženjersko projektovanje i konsultantske aktivnosti u oblasti hidrogradnje i upravljanja vodama;
7)   naučno istaživanje, razvoj i izradu planskih dokumenata i tehničke dokumentacije u oblasti voda;
8)   uspostavljanje i vođenje vodne dokumentacije i vodnog informacionog sistema;
9)   investitorske poslove i upravljanje projektima u oblasti voda;
10)    izvršavanje poslova iz međudržavnih sporazuma u oblasti voda.

Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana Javno preduzeće obavlja i sledeće delatnosti:

1)  gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti;
2)  slatkovodni ribolov i slatkovodna akvakultura;
3)  proizvodnja električne energije u hidroelektranama.

Javno preduzeće obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa iz okvira registrovane delatnosti.
Javno preduzeće može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom, uz saglasnost osnivača.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura