Finansiranje

Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" obavlja poslove iz svoje nadležnosti prema godišnjem Programu poslovanja, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Poslovi od opšteg interesa koje izvršava JVP „Srbijavode“, definisani su čl.150. Zakona o vodama.

Ovi poslovi  se finansiraju, prema članu 151. novog Zakona o vodama, iz Budžeta Republike Srbije, naknada za vode, koncesionih naknada i ostalih izvora (namenskih kredita, donacija...), preko Budžetskog fonda za vode Republike Srbije  prema članu 187. Zakona o vodama, u skladu sa godišnjim programom upravljanja vodama i uslovima za raspodelu i korišćenje koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako Zakonom o vodama nije rešeno pitanje finansiranja funkcionalnih rashoda javnih vodoprivrednih preduzeća predložene su izmene Zakona o vodama kojima bi ovo pitanje bilo uređeno. Predložene izmene Zakona još uvek su u proceduri usvajanja.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura