Oglasi o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije

Obaveštenje ili potvrdu da je konkursna dokumentacija preuzeta elektronskim putem, sa nazivom i adresom preuzimaoca, dostavlja se na e-mail: office.jn@srbijavode.rs ili na adresu: JVP „Srbijavode“ Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 2A. Naručilac će odgovore, izmene i dopune konkursne dokumentacije proslediti svim licima za koje ima dokaz da su preuzeli konkursnu dokumentaciju. U slučaju da podnosilac prijave ne obavesti Naručioca, odnosno ne dostavi obaveštenje, odnosno potvrdu da je preuzeo konkursnu dokumentaciju elektronskim putem, Naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost vezano za član 32. Zakona o javnim nabavkama.

 • 25.09.2017. JN 152-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Sanacija oštećenja levoobalnog nasipa (150 metara)  reke Južne Morave na 1500 metara uzvodno od sistema napera u Razgojnskom Čifluku

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 152.doc (42.5 kB)
 • 25.09.2017. JN 150-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Obezbeđenje nesmetanog rada CS,,Badrika,, u sistemu za odvodnjavanje ,,Badrika,, u slivu reke Jezave

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 150.doc (43. kB)
 • 25.09.2017. JN 149-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Hitni sanacioni radovi na obezbeđenju propusne moći reke Ralje u zoni sela Ralja i kompleksa Železare, od km.0+920 do km.4+383; Deonica: od km.1+776 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382;  Faza 1: od km.2+060 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 149.doc (43. kB)
 • 25.09.2017. JN 148-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Sanacija uklanjanje nanosa iz kanala Galovica i Petraca u reku Savu

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 148.doc (42. kB)
 • 25.09.2017. JN 151-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Sanacija regulacione (usmeravajuće) građevine - naper na d. o.  Drine, sektor Crna. Bara, km 2+300

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 151.doc (42. kB)
 • 25.09.2017. JN 185-2017 Konkursna dokumentacija

  Hitni radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke Jasenice na teritoriji opštine Topola od km29+690 do km32+930

  KD 185 Jasenica u Topoli.pdf (519.58 kB)
 • 25.09.2017. JN 185-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Hitni radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke Jasenice na teritoriji opštine Topola od km29+690 do km32+930

  185 Poziv.PDF (1.44 MB)
 • 25.09.2017. JN 179-2017 Konkursna dokumentacija

  Hitni radovi na zaštiti leve obale u užem gradskom jezgru Ivanjice: zaštita groblja od voda reke Moravice u dužini od 120 m.

  KD 179 Moraica u Ivawici.pdf (522.55 kB)
 • 25.09.2017. JN 179-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Hitni radovi na zaštiti leve obale u užem gradskom jezgru Ivanjice: zaštita groblja od voda reke Moravice u dužini od 120 m.

  179 Poziv.PDF (1.45 MB)
 • 25.09.2017. JN 178-2017 Konkursna dokumentacija

  Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave  –   obezbeđenje propusne moći od uspora neregulisane Gračačke reke na dužini oko 6km i sanacija obala u zoni infrastrukturnih objekata

  KD 178 Z.Morava Gracacka reka.pdf (542.53 kB)
 • 25.09.2017. JN 178-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave  –   obezbeđenje propusne moći od uspora neregulisane Gračačke reke na dužini oko 6km i sanacija obala u zoni infrastrukturnih objekata

  178 Poziv.PDF (1.47 MB)
 • 25.09.2017. JN 177-2017 Konkursna dokumentacija

  Hitni radovi na sanaciji oštećenja leve obale reke Zapadne Morave za zaštitu objekata i i priobalja u Vrnjcima na dužini oko 500m.

  KD 177 Z.Morava Vrnjci.pdf (690.46 kB)
 • 25.09.2017. JN 177-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Hitni radovi na sanaciji oštećenja leve obale reke Zapadne Morave za zaštitu objekata i i priobalja u Vrnjcima na dužini oko 500m.

  177 Poziv.PDF (1.46 MB)
 • 25.09.2017. JN 176-2017 Konkursna dokumentacija

  Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave – obezbeđenje propusne moći Vrnjačke reke i sanacija postojećih objekata od ušća u Zapadnu Moravu pa uzvodno do gradske zone  radi zaštite infrastrukturnih objekata, na ukupnoj dužini oko 6km.

  KD 176 Vrnjacka reka I.pdf (533.23 kB)
 • 25.09.2017. JN 176-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave – obezbeđenje propusne moći Vrnjačke reke i sanacija postojećih objekata od ušća u Zapadnu Moravu pa uzvodno do gradske zone  radi zaštite infrastrukturnih objekata, na ukupnoj dužini oko 6km.

  176 Poziv.PDF (1.48 MB)
 • 25.09.2017. JN 175-2017 Konkursna dokumentacija

  Hitni sanacioni radovi na povećanju propusne moći korita Moravice i Velikog Rzava kroz Arilje za veliku vodu sa zaštitom od erozije i nadvišenjem obala: na Moravici kroz Arilje na više lokaliteta, na neregulisanom delu vodotoka u ukupnoj dužini od oko 650m; na Velikom Rzavu kroz Arilje, na neregulisanoj deonici na dužini od oko 500 m.

  KD 175 Moravica i V RzavI.pdf (541.98 kB)
 • 25.09.2017. JN 175-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Hitni sanacioni radovi na povećanju propusne moći korita Moravice i Velikog Rzava kroz Arilje za veliku vodu sa zaštitom od erozije i nadvišenjem obala: na Moravici kroz Arilje na više lokaliteta, na neregulisanom delu vodotoka u ukupnoj dužini od oko 650m; na Velikom Rzavu kroz Arilje, na neregulisanoj deonici na dužini od oko 500 m.

  175 Poziv.PDF (1.55 MB)
 • 25.09.2017. JN 167-2017 Konkursna dokumentacija

  Snimanje i izrada Elaborata o stanju istaloženog nanosa u akumulaciji Ćelije kod Kruševca

  KD 167 elaborat o stanju nanosa Celije 2017.pdf (372.29 kB)
 • 25.09.2017. JN 167-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Snimanje i izrada Elaborata o stanju istaloženog nanosa u akumulaciji Ćelije kod Kruševca

  167 Poziv.PDF (1.42 MB)
 • 25.09.2017. JN 125-2017 Konkursna dokumentacija

  Pametni monitor osetljiv na dodir

  KD monitor KON.pdf (889.81 kB)
1 - 20 od 700 Prva | Prethodna | 1 2 3 ... 34 35 | Sledeća | Poslednja
 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura