Oglasi o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije

Obaveštenje ili potvrdu da je konkursna dokumentacija preuzeta elektronskim putem, sa nazivom i adresom preuzimaoca, dostavlja se na e-mail: office.jn@srbijavode.rs ili na adresu: JVP „Srbijavode“ Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 2A. Naručilac će odgovore, izmene i dopune konkursne dokumentacije proslediti svim licima za koje ima dokaz da su preuzeli konkursnu dokumentaciju. U slučaju da podnosilac prijave ne obavesti Naručioca, odnosno ne dostavi obaveštenje, odnosno potvrdu da je preuzeo konkursnu dokumentaciju elektronskim putem, Naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost vezano za član 32. Zakona o javnim nabavkama.

1 - 20 od 460 Prva | Prethodna | 1 2 3 ... 22 23 | Sledeća | Poslednja
  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura