Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava

NAZIV PROJEKTA

Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava – regulacija reke Raške od ušća reke Banjske do mosta Careva Ćuprija (km 0+000 do km 1+578,8), Deževe od ušća uzvodno (km 0+000 do km 0+600) i ušća reke Banjske (km 0+000 do km 0+300)

Učesnici na Projektu:

 • Investitor: JVP „Srbijavode“ - Beograd
 • Naručilac: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode
 • Izvođač radova: Konzorcijum “ŠABAC - ĆUPRIJA”
 • Stručni nadzor: Safege D.O.O, Beograd

Osnovni podaci o Projektu:

 • Datum početka radova: 07.07.2016. godine
 • Datum završetka radova: 20.12.2017. godine,
 • Garantni rok: 365 dana, do 20.12.2018. godine
 • Ugovorena vrednost radova (bez PDV-a):                         183.295.730,00 (RSD)
 • Vrednost konačno izvedenih radova (bez PDV-a):          222.871.611,04 (RSD)

Predmet radova:

Reka Raška:

 

 • Ø Unapređenje zaštite od poplava na dužini od 1578 m
 • Ø Uređenje korita , rekonstrukcija nasipa, unašređenje stanja komunalne infrastukture

 

Reka Deževska:

 

 • Ø Unapređenje zaštite od poplava na dužini od 600 m
 • Ø Uređenje korita, izgradnja zaštitnih zidova

 

Reka Banjska:

 

 • Ø Unapređenje zaštite od poplava na dužini od 157 m
 • Ø Uređenje korita

Realizovane aktivnosti:


Reka Raška pogled sa mosta na Carskoj Ćupriji:

Nadvišenje nasipa |Čišćenje korita | Sanacija postojeće obaloutvrde | Uređenje terena u zoni pijace


Reka Raška u zoni ušća reke Deževske:

Čišćenje korita | Izgradnja zaštitnih objekata | Uređenje ušća | Uređenje pristupnih saobraćajnica


Reka Deževa u zoni mosta kod Petrove crkve:

Čišćenje korita | Izgradnja zaštitnih objekata | Unapređenje komunalne infrastrukture | Uređenje pristupnih saobraćajnica |

 

Reka Raška pogled sa mosta na Carskoj Ćupriji:

Nadvišenje nasipa |Čišćenje korita | Sanacija postojeće obaloutvrde | Uređenje terena u zoni pijace

 


 

Reka Raška pogled sa mosta na Carskoj Ćupriji:

Nadvišenje nasipa |Čišćenje korita | Sanacija postojeće obaloutvrde | Uređenje terena u zoni pijace

 

 

 
 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura