Redovne aktivnosti na čišćenju vodenog ogledala na Dunavu

Na desnoj obali Dunava kod Prahova, oko 5 km nizvodno od hidroelektrane ''Đerdap 2'', nalazi se Industrija hemijskih proizvoda ''Prahovo'' (km 858+500 rečne stacionaže), kao i terminal za pretakanje naftnih derivata NIS ''Jugopetrola'' (km 858+000 rečne stacionaže). Oba industrijska postrojenja poseduju trajne plivajuće zaštitne zavese za sprečavanje nizvodnog širenja potencijalnih zagađivača.

Eventualno izlivanje nafte i naftnih derivata iz NIS ''Jugopetrola'' kod Prahova, kao i otpadnih voda iz IHP ''Prahovo'' predstavljalo bi opasnost po životnu sredinu, što bi moglo da preraste i u međunarodni problem zbog blizine bugarskog i rumunskog sektora Dunava.

Zagađenje nizvodnog poteza Dunava sprečeno je postavljanjem jedne dodatne trajne instalacije nizvodno od lokaliteta industrijske zone kod Radujevca – plivajuće zaštitne zavese za sakupljanje i sprečavanje oticanja potencijalnog zagađivača koritom Dunava na km 853+350.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura