Zaštita naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka

 

Poplavni događaj u martu 2016. godine potvrdio je opravdanost da se hitno pristupi dugoročnom rešavanju problema zaštite ovog područja od poplava.

 • Prioritet je dat hitnim radovima na sanaciji zaštitnih vodnih objekata, kojim će se formirati sistem objekata duž Bjelice i pritoka za zaštitu naselja i industijske zone (1/a Faza).
 • U narednoj fazi planirana je zaštita naselja Đerać (1/b Faza).
 • Dugoročna zaštita područja ostvariće se izgradnjom sistema zaštitnih objekata, brana i retenzije u slivu Zapadne Morave, Bjelice i pritoka.

Na inicijativu Opštine Lučani i JVP „Srbijavode“, Vlada Srbije je donela Uredbu o državnom programu hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka (27.10.2016.), Uredbom su određeni subjekti koji su zaduženi za sprovođenje zaštitnih mera:

 • Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ je u saradnji sa Institutom „Jaroslav Černi“, izvršilo ekspertsku analizu poplavnih talasa i u skladu sa usvojenom koncepcijom dugoročnog rešenja zaštite Lučana od poplava i izradilo Projekat hitnih radova.
 • Opština Lučani je realizovala aktivnosti za otklanjanje rizika koji utiču na efikasno izvršenje radova (imovinsko pravni odnosi, ukrštanja sa infrastrukturom i instalacijama, pozajmišta, lokacije za gradilište).
 • U skladu sa Uredbom Vlade, u januaru 2017. godine okončane su procedure izbora izvođača i radovi su zvanično započeti 14. februara 2017.godine.

Detaljnije ovde.

 

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura