Taiex radionica (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) o proceni pritisaka i uticaja na površinske i podzemne vode

 

Taiex radionica (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) o proceni pritisaka i uticaja na površinske i podzemne vode, organizovana u saradnji Evropske komisije sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije održana je 18. i 19. septembra 2017. godine u Beogradu.

Cilj radionice je podizanje kapaciteta resornog ministarstva, javnih preduzeća i institucija uključenih u analizu pritisaka i uticaja. Predviđeno je da fokus bude na metodologiji za određivanje oticaja sa različitih površina, na proračunu pritisaka od poljoprivrede i hidromorfoloških promena na površinske i podzemne vode. Posebna pažnja je bila posvećena metodologiji za procenu statusa površinskih i podzemnih voda, uključujući teorijski deo i diskusiju svih prisutnih.

Radionicu je otvorila v.d. direktorka Republičke direkcije za vode Nataša Milić, pozdravnim govorom u kome je naglasila značaj ove radionice za izradu Plana upravljanja vodama za vodna područja, koji će biti usvojen 2021. godine.

Predstavnici JVP Srbijavode su prikazali šta je do sada urađeno na izradi Plana upravljanja vodama na slivovima od 10-100km2, na primeru sliva reke Nišave.

Milica Marković je prikazala i objasnila na koji način je urađena identifikacija slivova i vodotokova, određivanje tipologije, delineacija vodnih tela i preliminarna klasifikacija površinskih voda.

Branka Popović je prezentovala identifikaciju pritisaka: uticaje tačkastih zagađivača, podatke o korišćenju zemljišta, hidromorfološke pritiske. Predstavila je metodologiju korišćenu za proračun pritisaka, razvijenu od strane Instituta Jaroslav Černi, kao i podatke koji su korišćeni za proračun na slivu Nišave.

Dragana Ninković iz Instituta Jaroslav Černi je predstavila šta je urađeno prethodnih godina na slivovima većim od 100km2 i podzemnim vodama na primeru sliva reke Nišave.

Prvog dana svoje prezentacije su održali Marko Ostoić iz Veneto regionalne agencije za zaštitu prirodne sredine (Zahtevi ODV - Najbolji primeri iz zemalja članica EU) i Frančesko Fusto Regionalna agencija za zaštitu prirodne sredine u Kalabriji (Metodologija za određivanje oticaja sa različitih površina - Hidro meteorološka mreža za monitoring, Hidrološko modeliranje i primena)

Drugog dana je Darko Barbalić iz Hrvatskih voda održao tri prezentacije: Računanje pritisaka na površinskim i podzemnim vodama od poljoprivrede, Procena uticaja hidro morfoloških pritisaka i Određeni aspekti u planiranju procene uticaja pritisaka.

Goražd Urbančić sa Instituta za vode Republike Slovenije je održao dve prezentacije: Ekološka procena reka i jezera - elementi biološkog kvaliteta i Analiza pritisaka i uticaja površinskih voda - kako proceniti rizik da vodna tela neće ispuniti zahteve ODV.

Radionica je završena otvorenom diskusijom svih učesnika.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura