Izmena i dopuna oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije

Ponedeljak, 28. maj 2018.

Овим огласом врши се измена и допуна огласа објављеног дана 30.04.2018. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници ЈВП „Србијаводе“..... детаљније

Vežba za sprovođenje odbrane od poplava u priobalju reke dunav u zoni Golupca

Sreda, 25. april 2018.

Dana 24.04.2018. god. JVP "Srbijavode" su održale vežbu za sprovođenje odbrane od poplava u priobalju reke Dunav u zoni Golubca. Cilj vežbe je podizanje spremnosti nadležnih subjekata u odbrani od poplava..... detaljnije

Završetak izrade studije unapređenja zaštite od voda u slivu reke Kolubare

Utorak, 30. januar 2018.

Posledice katastrofalnih poplava, koje su u periodu od 14. do 16. maja 2014. godine pogodile sliv reke Save, a naročito celokupan sliv reke Kolubare, ukazale su na neophodnost unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare. Iako je u poslednjih 20 godina sliv Kolubare više puta imao razorne poplave (u novije vreme su poplave u slivu Kolubare zabeležene 2001, 2006 i 2010. – posebno u slivu Tamnave 1999, 2006 i 2009.), ove poslednje iz 2014. godine su bile izuzetne po ljudskim žrtvama i velikim štetama....detaljnije

Zaštita Zemuna i Novog Beograda od velikih voda Dunava i Save

Četvrtak, 25. januar 2018.

Postojeći sistem za odbranu od velikih voda Save i Dunava, građen je fazno, a ostvareni stepen zaštite odgovara nivoima velikih voda povratnog perioda jednom u 100 godine, bez dopunske zaštitne visine....detaljnije

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije

Četvrtak, 16. novembar 2017.

Na osnovu člana 10b Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10, 93/12 i 101/16) Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ Beograd, Bulevar umetnosti 2A, Novi Beograd, objavljuje:

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije..... detaljnije

Taiex radionica (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) o proceni pritisaka i uticaja na površinske i podzemne vode

Petak, 22. septembar 2017.

Taiex radionica (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) o proceni pritisaka i uticaja na površinske i podzemne vode, organizovana u saradnji Evropske komisije sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije održana je 18. i 19. septembra 2017. godine u Beogradu..... detaljnije

Zaštita naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka

Utorak, 28. februar 2017.

Poplavni događaj u martu 2016. godine potvrdio je opravdanost da se hitno pristupi dugoročnom rešavanju problema zaštite ovog područja od poplava...... detaljnije

Finalna verzija skraćenog plana raseljavanja

Petak, 02. decembar 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlja se finalna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava..... detaljnije

Izveštaj o poplavama koje su zadesile opšine Novi Pazar, Tutin i Sjenicu 7-9.11.2016. I predlog rešenja za smanjenje šteta od njih

Sreda, 16. novembar 2016.

U periodu od 7-9.11.2016. kiše jakog intenziteta prouzrokovale su velike poplave na područje opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica..... detaljnije

Odbrana od poplava na vodotoku Grabovica u Sjenici 12.11.2016. (subota)

Subota, 12. novembar 2016.

Fotodokumentacija - Odbrana od poplava na vodotoku Grabovica u Sjenici 12.11.2016. (subota)..... detaljnije

Javna rasprava za skraćeni akcioni plan raseljavanja

Sreda, 09. novembar 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlja se radna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava..... detaljnije

Redovne aktivnosti na čišćenju vodenog ogledala na Dunavu

Nedelja, 01. septembar 2013.

Na desnoj obali Dunava kod Prahova, oko 5 km nizvodno od hidroelektrane ''Đerdap 2'', nalazi se Industrija hemijskih proizvoda ''Prahovo'' (km 858+500 rečne stacionaže), kao i terminal za pretakanje naftnih derivata NIS ''Jugopetrola'' (km 858+000 rečne stacionaže). Oba industrijska postrojenja poseduju trajne plivajuće zaštitne zavese za sprečavanje nizvodnog širenja potencijalnih zagađivača.

Havarijsko zagađenje na Gročici

Sreda, 20. mart 2013.

Na osnovu Rešenja republičke vodne inspekcije JVP “Srbijavode“ je učestvovala na sanaciji vodenog ogledala reke Gročice od nekontrolisanog izlivanja mazuta  u vodotok reke Gročice. Sanacija vodenog ogledala vršena je na delu rečnog toka od ušća reke Gročice u Dunav pa uzvodno do mesta akcidenta. Radovi koji su trajali od  13.03 do 19.03.2013 .godine su izvršeni uspešno.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura