Redovne aktivnosti na čišćenju vodenog ogledala na Dunavu

Nedelja, 01. septembar 2013.

Na desnoj obali Dunava kod Prahova, oko 5 km nizvodno od hidroelektrane ''Đerdap 2'', nalazi se Industrija hemijskih proizvoda ''Prahovo'' (km 858+500 rečne stacionaže), kao i terminal za pretakanje naftnih derivata NIS ''Jugopetrola'' (km 858+000 rečne stacionaže). Oba industrijska postrojenja poseduju trajne plivajuće zaštitne zavese za sprečavanje nizvodnog širenja potencijalnih zagađivača.

Havarijsko zagađenje na Gročici

Sreda, 20. mart 2013.

Na osnovu Rešenja republičke vodne inspekcije JVP “Srbijavode“ je učestvovala na sanaciji vodenog ogledala reke Gročice od nekontrolisanog izlivanja mazuta  u vodotok reke Gročice. Sanacija vodenog ogledala vršena je na delu rečnog toka od ušća reke Gročice u Dunav pa uzvodno do mesta akcidenta. Radovi koji su trajali od  13.03 do 19.03.2013 .godine su izvršeni uspešno.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura