Примена ГИС технологије

Оквирна директива о водама представља законски оквир активности чији је циљ постизање доброг статуса свих вода на територији Eвропске Уније до 2015. године.

Многе активности захтевају специфичну форму података. Оквирна директива о водама дефинише податке и информације који морају бити у форми карата (ГИС) потребне за коначни ЕУ извештај, међутим даје мало информација о техничкој спецификацији мапа.

Упутство за имплементацију ГИС-а према Оквирној директиви о водама намењено је пре свега водећим експертима, и неопходно је за развој националних стратегија за примену ЕУ Директиве о водама, а пре свега у:
- Припреми географских података неопходних за израду мапа, захтеваних од стране ЕУ;
- Припреми коначних мапа и
- Израде извештаја за ЕУ у форми мапа и ГИС слојева (лејера).

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура