Догађаји од међународног значаја

wwd.png

22. март - Светски дан вода

Овим даном Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.

sava_commission_logo_no1.png

1. јун - Међународни дан реке Саве

Државе кроз које Сава протиче потписале су 2002. године “Оквирни споразум о сливу реке Саве” као основни документ којим се указује на битност прекограничне сарадње у области одрживог развоја овог подручја.

sacuvajmo_dunav.jpg

29.  јун —  Међународни дан реке Дунав

Прославља се у свих 14 земаља које су потписнице Међународне конвенције о заштити реке Дунав. У земљама широм Европе иницијатор одржавања Дана Дунава је Међународна комисија (ICPDR)  за заштиту реке Дунав, чија је мисија да прмовише и координира одживо и интегрално управљање водама. Идеја ICPDR-а је да ова прослава прерасте у међународни фестивал који би ујединио преко 81 милион становника земаља подунавског слива различитих култура, начина живота и поимања реке.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура