Успешно реализован завршетак радова на изградњи растеретног канала Тамнава - Кленовица

ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са општином Уб и ВП „Ерозија“ из Ваљева успешно је реализовало завршетак радова на на изградњи растеретног канала Тамнава-Кленовица.

Изградња растеретног канала Тамнава-Кленовица у насељу Таково обезбеђује заштиту тог насеља од поплавних вода нерегулисаног дела реке Тамнаве и низводног дела реке Кленовице. Кота круне заштитног насипа ратеретног канала се поклапа са котом круне заштитних насипа на реци Тамнави, чиме је обезбеђена потпуно фукционалност овог растеретног канала.

У 2016. години планирана је изградња још једног канала за одводњавање поплавних вода реке Тамнаве узводно од постојећег, након решавања имовинско – правних односа.

 

Локација новог канала у Такову пре почетка радова

 

 

Локација новог канала у Такову после завршених радова

 

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура