ИЗВЕШТАЈ О ПОСТАВЉАЊУ ЗАВЕСЕ НА АКУМУЛАЦИЈИ „ЋЕЛИЈЕ“ КОД КРУШЕВЦА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ВОДОЗАХВАТА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ГРАДА КРУШЕВЦА ОД ЗАГАЂЕЊА 23.04.2014.

Услед надоласка великих вода из водотокова река Грашевке, Блаташнице и Бруса, које су са собом повукле огромне количине комуналног отпада, грања и стабала плутајућег дрвећа, водозахват на акумулацији „Ћелије“ која иначе служи за водоснабдевање града Кушевца је био угрожен од загађења. ЈВП“Србијаводе“ у сарадњи са ЈКП“Водовод“ из Крушевца организовало је постављање пливајуће завесе на профилу акумулације код моста на путу Крушевац-Копаоник како би се спречио надолазак плутајућег отпада. Водозахват је у потпуности заштићен а екипе јавног комуналног предузећа из Крушевца су ангажоване да плутајући отпад који се скупља око завесе прикупљају и односе на градску депонију.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура