ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ИЗРАДЕ И САДРЖАЈА ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА ЗА ВОДЕ 2. РЕДА

У претходном периоду, јединице локалне самоуправе су доносиле и примењивале оперативне планове за одбрану од поплава за воде 2. реда (даље локални оперативни планови: ЛОП), сачињене по различитим методологијама и концепту.

И поред значајног напретка у погледу садржаја, уочена је потреба да се изврше одређена побољшања ових докумената, ради обезбеђења компатибилности са Оперативним планом за воде 1. реда, постизања предуслова за унапређење организације и сарадње субјеката на нивоу ЈВП „Србијаводе“ са субјектима на подручјима локалних самоуправа и ефикасно спровођење одбране од поплава, а у оквиру сливова водотокова којима припадају подручја локалних самоуправа.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су сачиниле План активности за унапређење методологије израде и садржаја Оперативних планова за воде 2. реда, као и методологије вредновања њихове исправности у поступку издавања мишљења, којим је предвиђено да се  у границама сливова, на нивоу округа (обзиром на начин организације штабова за ванредне ситуације), изврши презентација и одређени вид обуке.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура