Учешће ЈВП „Србијаводе“ на тренингу ,,Механизми за смањење ризика од природних катастрофа у општинама које су претрпеле штете од поплава 2014. године”

Сектор за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова, уз донацију Човекољубљa, Добротворне фондације Српске Православне Цркве, организовао је тренинг ,,Механизми за смањење ризика од природних катастрофа у општинама  које су претрпеле штете од поплава 2014. године”.

Oвај тренинг је имао за циљ, обучавање представника локалних самоуправа о механизмима смањења ризика од природних катастрофа, првенствено поплава. Обука је до сада реализована у општинама Лајковац (17. априла 2015.године) и Уб (24. априла 2015.године). ЈВП „Србијаводе“ као овлашћено и оспособљено лице дало је свој допринос овом тренингу презентацијом мера и радова у области заштите од штетног дејства вода.  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура