УЧЕШЋЕ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ НА ОБУЦИ „УНАПРЕЂЕНА ВИТАЛНОСТ ЗА ОДГОВОР НА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ“

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у оквиру пројекта „Унапређена виталност за одговор на ванредне ситуације“, у сарадњи са УНДП и Владом Јапана, организовао је обуку штабова за ванредне ситуације у складу са ЕУ механизмом цивилне заштите и то за општине које су најугроженије од елементарних непогода. Циљ обуке је смањење ризика од катастофа и повећање капацитета локалних заједница за успешан одговор у ванредним ситуацијам. Циклус обуке који је одржан 23. и 24. септембра 2015. године, обухватио је представнике града Ужица и општина Бајина Башта и Косјерић.

ЈВП „Србијаводе“ као овлашћено и оспособљено лице дало је свој допринос овом скупу са презентацијом на тему : Одбрана од поплава у Републици Србији са аспекта надлежности ЈВП „Србијаводе“. Овом презентацијом су представљене мере и радови у области заштите од штетног дејства вода које ЈВП „Србијаводе“ спроводи у складу са Законом о водама, као и примери из праксе на отклањању штетних последица поплава на територији Републике Србије  и ужег подручја Ужица, Бајине Баште и Косјерића.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура