Потписан тројни споразум између ЈВП "Србијавода", града Шапца и општине Богатић

Дана 8.4.2014. године директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузвић потписао је тројни споразум са представницима града Шапца и општине Богатић, у циљу реализације регионалног пројекта заштите Мачве од великих вода.  Овај капитални пројекат значајно ће повећати степен заштите Мачве и града Шапца од великих вода река Саве и Дрине. Њиме ће бити обухваћени радови на реконструкцији најкритичнијх одбрамбених линија, на потезу Дренивац-Чеврнтија и Банов Брод-Бадовинци, на укупној дужини од 26 км. Хитни радови  на санацији система за одбрану од поплава биће финансиран из средства  фондова Европске Уније. Вредност целокупне инвестиције процењена је на 10 милиона еура. Потписивањем овог споразума дефинисане су обавезе , и изражена је добра воља у циљу међусобне сарадње и подршке локалних самоуправа и ЈВП "Србијаводе"  у процесу реализације целокупне инвестиције. Рок за завршетак пројекта хитних радова је јун 2015 године, а завршетак целокупне инвестиције очекује се до краја 2017 године. Пројекат је подржан од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде и Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја.

   1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура