ПРЕУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ С.4.4.3.

Сектор: С.4.4.3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81км


Урађено је надвишење постојеће круне нереконструисане деонице насипа од км 18+029 до км 23+100 у дужини од 200м. Узводно од ЦС до Чеврнтије (3.2км), дуж трасе сервисног пута из Пројекта хитних радова на реконструкцији насипа, формиран je сервисни пут за рад механизације у дужини од 700м (за машинско формирање надвишења целом дужином).

Започета je интервенција на насипу код ЦС „Каленића - Равеница“ обезбеђењем заштите насипа од процуривања у зони потисног цевовода и уставе. Напуњено je око 7 000 џакова са песком у циљу накнадног надвишења круне привременог насипа.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура