Преузете мере на сектору С.4.

Сектор: С.4.4.3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81км


Након проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.4.3. врши се надвишење од 1 метар висине постојећег насипа од км 18+029 до км 23+100, као и израда сервисних и приступних путева. Радови на овом објекту су још увек у току.

Такође, на овом сектору успешно је извршена и интервенција на ЦС „Каленић-Равеница“ услед процуривања  у зони потисног цевовода.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура