Преузете мере на сектору С.4.

Сектор: С.4.3.1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85км са **обостраним насипима (2 х 2.20км) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40км, укупно 8.25км

 

По налогу руководиоца одбране од поплава на водном подручју „Сава“, а наком проглашења ванредне одбране од поплава на објекту С.4.3.1. извршено је надвишење насипа уз реку Думачу у дужини од 800м комбинованом методом постављања џакова и земљаног материјала. Радови на овом потезу су у потпуности завршени.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура