ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ М.12.

Сектор/Објекат: М.12.6.1. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 17.71км са левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80км и обостраним успорним насипима уз Мусину реку, 4.40км, укупно 6.91км

На овој затвореној касети уочено је шест критичних тачака – три деонице са нижом нивелетом насипа, два „слаба“ места на којима се успорни кејски зидови уз Грдичку реку укрштају са локалним саобраћајницама и једно место на успорном насипу уз Грдичку реку на месту испуста Ø300 за унутрашње воде где вода услед непотпуног функционисања жабљег поклопца продире у касету.

У току ноћи 12.03.2016. године на три места са денивелацијом насипа постављени су џакови са песком и тако је формирана одбранбена линија од укупно 300 метара. На местима укрштања кејских зидова са саобраћајницама постављени су џакови са песком у укупној дужини од 40м. На месту испуста кроз Грдички успорни насип са брањене и небрањене стране насипа постављени су џакови са циљем спречавања продора воде у брањено подручје. У току ноћи као и сваки дан са ове локације врши се препунпавање воде тракторском пумпом чиме се штити око 300 стамбених објеката и индустријски компелкси у насељу Грдица. Поменуте радове на формирању одбрамбене линије од џакова су изводили радници ДВП “Западна Морава“ из Краљева у координацији са припадницима Краљевачког одреда Жандармерије, припадницима Војске Србије и радницима ЈКП “Чистоћа“ из Краљева уз стални надзор и учешће представника ЈВП „Србијаводе“.

Део насипа који је саниран после поплава 2014. године је стабилан и функционалан.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура