ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ M.12.

Сектор: М.12.1. Западна Морава, Расина код Крушевца

На затвореној касети „Читлук“ на деснообалном насипу уз Западну Мораву - деоница М.12.1.1. као и на левообалном насипу уз Расину - деоница М.12.1.2. уочено више слабих места – прелази локалних атарских путева преко насипа на којима је дошло до оштећења круне насипа о чему смо известили општински штаб за варедне ситуације.

На деоници М.12.1.1. на деснообалном насипу уз Западну Мораву услед ископа земљишта са брањене стране насипа ослабљен је насип у дужини од око 50м. О поменутом слабом месту обавештен је градски штаб за варедне ситуације града Крушевца и у ту сврху испоручено им је 20м геотекстила ради санације поменутог слабог места.

 

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура