Преузете мере на сектору Д.22

Сектор/Објекат: Д.22.6. Пек код Кучева

Имајући у виду хидролошку најаву РХМЗ-а за 13, 14 и 15. март 2016. године, којом се прогнозира црвени хидро аларм на сливу реке Пек и њеним притокама, а по претходно издатој наредби о проглашењу ванредне одбране од поплава на реци Пек, односно деоници Д.22.6 приступило се извођењу хитно интервентних радова низводно од регулисаног корита Пека где се у клисури створио спруд који угрожава магистрални пут 33 на десној обали реке Пек.

Спруд и део десне обале су смањили протицајни профил, па се ствара успор који при великим водама може угрозити одбрамбени систем у насељу Кучево. Због тога је надлежно водопривредно предузеће А.Д. за водоприверду „Пожаревац“ из Пожаревца приступило извршењу хитно интервентних радова на овом делу тока.

Радови на чишћењу спруда започети су 12.03.2016. године, а очекивани завршетак радова је данас 14.03.2016. године до 10 часова.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура