Предузете мере на сектору М.12.

Сектор/ Објекти: М.12.10. Рашка и Јошаница у Новом Пазару, 4.90 км

На реци Рашкој у Новом Пазару (насеље Шестово) евидентирано је значајно оштећење непосредно низводно од регулисаног дела корита реке Рашке. На овој локацији дошло је до одношења земљишта што је угрозило стамбене објекте и далековод. Уз координацију помоћника руководиоца одбране од поплава на водном подручју „Морава“ и градског штаба за ванредне ситуације града Новог Пазара извршена је интервенција на заштити однешене обале каменим набачајем.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура