Саопштење

ЈВП "Србијаводе" издале су налог за укидање ванредне одбране од поплава на подручју Републике Србије у надлежности ЈВП "Србијаводе".

Актуелне хидролошко метеоролошке прогнозе указују да се у наредном периоду не очекују падавине које би могле изазвати изливања и плављења на сливовима бујучних токова на водним подручјима у надлежности ЈВП „Србијаводе“.

Сходно овим прогнозама, налаже се следеће:

1. Дана 7. јуна 2019. у 15:00 часова, престаје важност налога број Д-18/140-1 од 3. јуна

2019. године, којим је од стране Главног руководиоца одбране за подручје у надлежности ЈВП „Србијаводе“ наложено увођење ванредне одбране од поплава на свим објектима из Оперативног плана („Службени гласник РС“, бр. 14/19.).

2. Остају на снази Наредбе о увођењу ванредне одбране које су проглашене на деоницама водотокова на којима су забележени таласи великих вода са тенденцијом даљег пораста – ( за Д.23. – Д.23.2., С.6.-С.6.3., М.12. – М.12.3. објекат 1., М.12. – М.12.6. Објекат 1., М.12. – М.12.7., М.12. – М.12.8., М.12. – М.12.9., М.12. – М.12.10. објекат 2., М.12. – М.12.11., М.12. – М.12.12., М.13. - М.13.6., М.13. - М.13.1. објекат 3., 4. и 5., М.10 – М.10.9.). Овим наредбама је одобрено контролисано извршење хитних интервенција за обезбеђење функционалног стања заштитних објеката.

3. На снази остају и налози за евиденцију и експертизе поплавних догађаја на сливу Бјелице на подручју општине Лучани, на сливовима бујичних токова у зони Крупња и налози за бране „Голи Камен“, „Растовница“ и „Барје“.

4. У наредном периоду, сагласно хидролошкој ситуацији, примењују се одредбе Општег и Оперативног плана одбране од поплава.

5. Уз претходну сагласност Главног руководиоца Стручне службе субјеката из Оперативног плана извршавају мере отклањања последица на поплављеним подручјима.


  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура