Одржана радионица "Планирање имплементације директиве о подземним водама Србије"

Радионица под називом ”Планирање имплементације директиве о подземним водама Србије” као припрема преговарачке позиције за Директиву о заштити подземних вода од загађења и погоршања стања 2006/118ЕК, одвија се у оквиру пројекта ЕНВАП и одржана је у просторијама МЗЖС.

У оквиру радионице се водила отворена дискусија са ангажованим експертима Института “Јарослав Черни” и представником Шведске агенције за заштиту животне средине. Допринос припреме Акционог плана за имплементацију Директиве 2006/118ЕК за припрему преговарачке позиције, поред надлежних из МЗЖС, дали су представници и експерти Одељења за заштиту вода ЈВП “Србијаводе”, ЈВП “Воде Војводине”, РХМЗ-а, Министарства рударства и енергетике и Покрајинског секретаријата.

У оквиру радионице представљена је анализа тренутне ситуације у Републици Србији, везане за транспозицију Директиве о подземним водама, као и искуства ЕУ чланица, везано за преговарачки поступак. Дате су препоруке приступа при имплементацији и предложене наредне активности. Председник Шведске агенције за заштиту животне средине је своје излагање усмерио на модел који се примењује у Шведској, али је и предложио рокове имплементације и поделе надлежности, у оквиру које су дефинисане будуће активности ЈВП “Србијаводе” у циљу успешне имплементације Директиве.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура