У оквиру активности којима се превенција против поплава ставља у први план наших задатака, данас је одржан радни састанак у ВПЦ "Сава-Дунав"

Директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић је донео низ мера и закључака на основу евидентираних информација и сазнања од својих стручних сарадника, као и на основу информација добијених из земаља региона.

Степен припремљености за, евентуалне, критичне ситуације и успешност реаговања на њих зависи, првенствено, од познавања саме опасности, њихових основних карактеристика и начина деловања, припремљености, организованости и обучености, као и поштовања успостављених процедура од стране, прво високог менаџмента, па затим и свих осталих структура друштва.

Закључено је да је у наредном периоду потребно превенцију поспешити детаљнијим планирањем, опремањем људства, симулацијом критичних и кризних ситуација и обукама људског ресурса кроз њих. Такође, детаљније је разрађен  план оперативног деловања и извршења задатака.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура