Пројекат „Унапређење учешћа локалне заједнице ради смањења ризика од непогода у Бајиној Башти” под поткровитељством мисије ОЕБС-а у Србији

Након успешно реализованих пројеката у Зајечару и Врању, Мисија ОЕБС-а у Републици Србији, организовала је иницијални састанак 18. марта 2016. године за успостављање партнерства за смањење ризика од поплава у општини Бајина Башта. Састанак je посвећен увођењу новог концепта управљања ризицима од поплава кроз успостављање партнерстава између представника државних иституција, цивилног друштва и локалних власти. Састанку су присуствовали представници градске управе Бајина Башта, Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), Сектора за ванредне ситуације МУП-а, Министарства заштите животне средине, Архус центра јужне и источне Србије и Мисије ОЕБС-а у Србији. Идеја је да се овакав модел успоствљања партнерства пренесе и на остале градове у Србији.

ЈВП „Србијаводе“ пружа подршку овом моделу сарадње који предстваља значајан корак заједнице у изради каратa угрожености и каратa ризика од поплава.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура