Међународна прегледна конференција о напретку оствареном у имплементацији резултата Бриселске донаторске конференције за санирање последица поплава у Босни и Херцеговини и Србији „Обнављамо заједно“

Катастрофалне поплаве из маја 2014. године, у Републици Србији и Босни и Херцеговини су  резултирале људским жртвама, уништеном јавном, транспортном и комуналном инфраструктуром, при чему су највише погођене биле најрањивије категорије становништва.

Међународна заједница је показала солидарност, пружањем хитне хуманитарне помоћи и организовањем донаторске конференције "Обнављамо заједно" у јулу 2014. године, на којој су делегације из више од 60 земаља и 23 међународних организација, као и представници цивилног друштва и приватног сектора обећали подршку Босни и Херцеговини (810.5 мил €)  и Србији (995.2 мил €), и прекограничне активности (41.2 мил €), за превазилажење последица тешких и разорних поплава.

Нешто више од годину дана касније, у Сарајеву је 28. септембра 2015. године одржана Међународна прегледна конференција о напретку оствареном у имплементацији резултата Бриселске донаторске конференције за санирање последица поплава у Босни и Херцеговини и Србији, и праћења остварених резултата у имплементацији додељених средстава на санирању последица поплава, резимирања конкретних побољшања на терену и дефинисања наредних приоритета.

Нацрт дневног реда конференције- линк

Након уводног обраћања и изјава следиле су презентације о санирању последица поплава и имплементирању закључака Донаторске конференције у Бриселу. Учешће у презентацијама имало је и ЈВП „Србијаводе“ на тему „Санирање последица поплава из маја 2014. године и будуће активности на смањењу ризика од поплава у Републици Србији“.

Презентација ЈВП „Србијаводе“ - линк

У другом делу сесије одржан је регионални састанак у вези спровођења ЕУ Директиве о поплавама у земљама Западног Балкана.

 

Закључци конференције:

 

Република Србија и Босна и Херцеговина су добрим делом реализовале процес  санације у угроженим подручјима и сада су у одмаклој фази реконструкције, која за циљ има и спречавање будућих претњи од природних катастрофа, као и ублажавања негативних ефеката које су поплаве оставиле на стање у њиховим економијама. Обе земље показале су да су оствариле висок степен реализације закључака са прошлогодишње бриселске донаторске конференције, као и висок степен ангажовања донаторских средстава.

Као приоритет за даље активности у обе земље истакнут је аспект превенције и предузимање мера усмерених на смањење ризика, за које обе земље могу рачунати на  подршку међународних партнера.

И поред остварених почетних резултата, нужно је дакле наставити са  унапређењем система за заштиту од поплава и управљања ризиком од поплава, кроз унапређење капацитета за смањење ризика од катастрофа, развој интегралног мапирања ризика од поплава и система за рано упозоравање на свим нивоима, као  интензивирање напора  на потпуном усклађивању са ЕУ Директивом о поплавама.

Истакнута је потреба даљег јачања и развоја ефикасне регионалне сарадње, јер реке не признају границе, а Босна и Херцеговина и Србија припадају истим речним сливовима. Како би се ефикасно бориле против будућих поплава, две земље ће настојати да развију већу координацију нарочито у области најаве и раног упозоравања, и структурних и неструктурних пројеката усмерених на управљање и смањење ризика. Такође ће наставити радити на даљем побољшању стандарда одржавања речне инфраструктуре, у складу с активностима које се спроводе у оквиру Дунавске и Савске Комисије.

У складу са горенаведним циљевима, Република Србија предложила је на Конференцији да се размотри оснивање Регионалног координационог центра за управљање ризицима.

Иако је координација донатора унапређена, кроз редовну размену информација и извештавање о активностима на санацији штете од поплава у Србији и Босни и Херцеговини, да би се постигло ефикасно и ефективно кориштење обећаних финансијских средства стране помоћи, потребно је наставити напоре на даљем јачању партнерског односа и међусобне одговорности представника надлежних власти и донатора.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура