Заштита Мачве од великих вода реке Саве и Дрине

Заштита Мачве од великих вода реке Саве и Дрине - ХИТНИ РАДОВИ

Река Сава (Шабац) – ЛОТ 1 : ИСТОЧНА ЗОНА – Деоница Дреновац Чеврнтија (~5,3 км)

Река Дрина (Богатић) – ЛОТ 2 : ЗАПАДНА ЗОНА – Деоница Банов Брод – Црна Бара (10,9 км)

Реконструкцијом постојећих насипа дуж Саве и Дрине (укупно 16,1 км), оствариће се потребан степен заштите од поплава Шапца, бројних сеоских насеља, индустријских комплекса, мелиоративно уређених пољопривредних површина и инфраструктуре, што ће омогућити и нове развојне пројекте у приобаљу Саве и Дрине на  подручју Мачве.

Средства за реализацију овог Пројекта обезбеђена су из ЕУ ИПА фондова (~ 9 милиона Еура).

Пројектом управљају експерти ЕУ Делегације и ЈВП „Србијаводе“, које је као корисник израдило техничку документацију. Имовинско правне предуслове за радове обезбедиле су локалне самоуправе: Град Шабац и Општина Богатић.

Радови су започети половином јула 2018. године, одвијаће се уз прописане превентивне мере у случају наиласка великих вода. Планирани рок завршетка – фебруар 2020. године.

Догађају којим се обележава званичан почетак овог капиталног пројекта заштите од поплава,  присуствовали су:

 • у име Европске Делегације у Србији: амбасадор господин Сам Фабризи, сарадници,
 • у име  Владе Србије: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Министар Бранислав Недимовић, Дирекције за воде  - Директорка Наташа Милић, Канцеларије за управљање јавним улагањима – г-дин Марко Благојевић, Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ – директор Горан Пузовић, сарадници,
 • представници Републичког хидрометеоролошког завода Србије,
 • представници ЈВП „Воде Војводине“
 • представници локалних самоуправа на чијој територији се граде предметни капитални објекти Град  Шабац– заменик градоначелника Душан Костадиновић, Општине Богатић– Председник Ненад Бесеревац, сарадници
 • представници Извођача и Надзора, сарадници
 • представници Института Јарослав Черни,
 • мештани насеља у приобаљу Саве и Дрине,
 • представници компанија са подручја Шапца и Богатића.

 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура