Постављање заштитне пливајуће завесе на спречавању загађења на акумулацији „Ћелије“ у Крушевцу

Дана 11.03.2016. године стручна служба ЈВП „Србијаводе“ је поставила заштитну пливајућу завесу, на основу дописа упућеног од стране Службе за ванредне ситуације, градске управе Града Крушевца, којим се тражи одобрење за постављање заштитне пливајуће завесе услед најављених падавина и уласка веће количине отпадног материјала, а све у циљу превентивне заштите водозахвата на акумулацији језера „Ћелије“, који служи за регионални систем водоснабдевања (рад фабрике за прераду воде за пиће „Мајдево“).  Представници ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са водопривредним предузећима АД ''Водопривреда'' Пожаревац  за коришћење транспортног возила и обученом екипом радника ВХДП „Неготин“ из Неготина успешно су спровели постављање заштитне пливајуће завесе на уливу реке Блаташнице у вештачко акумулационо језеро „Ћелије“ и то све у сарадњи са локалним представницима из Градске управе- Градским штабом за ванредне ситуације, представницима из ЈКП „Водовод“ Крушевца и уз сарадњу са рибочуварском службом.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура