У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ДОНАЦИЈЕ ТУРСКЕ КОМПАНИЈЕ „TIKA“ НА САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА ИЗ 2015.ГОДИНЕ

ЈВП „Србијаводе“ уз подршку Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја успешно је запопчело реализацију донације турске компаније „Тика“ која се односи на санацију последица поплава из 2015. године на укупно 8 локалитета.  Хитни радови на санацији оштећења кроз угожена насеља Лесковац, Власотинце, Владичин Хан, Кладово, Трговиште, Босилеград (2 локалитета) и Бујановац подразумевају радове на навединим водотоковима:

 • Санација нерегулисаног корита реке Јужне Мораве у селу Разгојнски Чифлук, деоница оштећења дужине 250 метара на локацији 500 метара узводно од друмског моста

 • Санација леве и десне обале нерегулисаног корита реке Јужне Мораве, деоница оштећења дужине око 500м на локацији низводно од челичног-металног моста на уласку у Власотинце

 • Хитни интервентни радова на реци Јужна Морава кроз насеља Врбово и Стубал у општини Владичин Хан - радови почињу 09.08.2015.године

 

 • Хитни санациони радови – заштита од великих вода велико Каменичке реке

 • Хитни интервантни радови на реци Пчињи у профилу насеља Трговиште

 • Хитни санациони радови на реци Драговштици кроз Босилеград

 • Депонијска преграда у сливу реке Драговиштице – Суводолски поток- радови почињу 09.08.2015.године

 

 • Радова на хитној санацији најоштећених делова корита реке Моравице у Бујановцу на потезу km 0+000 дo км 1+843.30

 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура