СТРУЧНИ СКУП - ПОПЛАВЕ У СРБИЈИ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ.

ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са Републичким хидрометеоролошким заводом Србије, Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ и Шумарским факултетом Универзитета у Београду организује стручни скуп.

После катастрофалних поплава које су погодиле Србију постоји потреба да се са стручног становишта да приказ догађаја и одговори на следећа питања:

 • какве су могућности да се унапреди  прогноза и најава поплава,
 • какву сигурност пружају изграђени објекти за одбрану од поплава,
 • како се управља водама у Србији,
 • да ли су водопривредна предузећа добро организована,
 • како се финансира одржавање водне инфраструктуре и одбрана од поплава.

Програм стручног скупа:

10:00 – 10:10 Уводна речдиректор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић

10:10 – 11:15 Реферати по следећим темама

· Прогноза обилних падавина, најава великих вода и поплава

- Метеоролошки услови у мају 2014. и могућност прогнозирања обилних падавина – Александар Нишавић, РХМЗ Србије

- Хидролошки аспект најаве поплава и упозорења – Дејан Владиковић, РХМЗ

· Оцена сигурности постојећег система за одбрану од поплава у Србији, како реконструисати објекте за одбрану од поплава и заштитити становништво и материјална добра у приобаљу река.

- Проф. Др. Ратко Ристић – шумарски факултет Универзитета у Београду

- Др. Марина Бабић Младеновић - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ , Београд

-Улога водопривредних предузећа у одбрани од поплава, организација и начин финансирања - Вељко Димитријевић, ЈВП „Србијаводе“

Пауза 30 минута

11:45 – 13:30 Дискусија

13:30 – 14:00 Закључци скупа

 

Програм стручног скупа:

10:00 – 10:10 Уводна речдиректор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић

10:10 – 11:15 Реферати по следећим темама

· Прогноза обилних падавина, најава великих вода и поплава

- Метеоролошки услови у мају 2014. и могућност прогнозирања обилних падавина – Александар Нишавић, РХМЗ Србије

- Хидролошки аспект најаве поплава и упозорења – Дејан Владиковић, РХМЗ

· Оцена сигурности постојећег система за одбрану од поплава у Србији, како реконструисати објекте за одбрану од поплава и заштитити становништво и материјална добра у приобаљу река.

- Проф. Др. Ратко Ристић – шумарски факултет Универзитета у Београду

- Др. Марина Бабић Младеновић - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ , Београд

· Улога водопривредних предузећа у одбрани од поплава, организација и начин финансирања - Вељко Димитријевић, ЈВП „Србијаводе“

Пауза 30 минута

11:45 – 13:30 Дискусија

13:30 – 14:00 Закључци скупа

 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура